NGUYÊN LÝ ĐỊNH VỊ ĐIỂM BẰNG CÔNG NGHỆ GPS

Cập nhật: 31/12/2020 08:54 - Lượt xem: 1063

Trên thế giới hiện tại có rất nhiều hệ thống định vị toàn cầu do các quốc gia tự phát triển. Trong đó các cường quốc về không gian như Nga, Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ,….đều có hệ thống định vị toàn cầu của riêng mình.

Hệ thống định vị toàn cầu GPS là gì

Hệ thống định vị toàn cầu vận hành dựa vào 27 vệ tinh (trong đó có 3 vệ tinh dự phòng). Các vệ tinh chuyển động trên các quỹ đạo quanh trái đất.

Hệ thống này do Hoa Kỳ phát triển ban đầu cho mục đích quân sự. Sau này, nhìn thấy những ứng dụng thực tiễn quan trọng đối với đời sống con người. Hệ thống này đã mở rộng ra cho cả dân sự.

Các vệ tinh được bố trí sao cho tại bất kỳ thời điểm nào và ở nơi nào trên mặt đất cũng có thể thấy ít nhất 4 vệ tinh.

Hệ thống GPS định vị vị trí bằng cách đo chính xác khoảng cách từ máy thu tín hiệu (trạm đo) đến tối thiểu 3 vệ tinh; Sau đó, máy thu tính toán lấy điểm giao nhau của 3 mặt cầu trong không gian 3 chiều với tâm là vệ tinh, bán kính chính là khoảng cách đo được từ máy thu đến vệ tinh để xác định vị trí điểm.

Tuy nhiên, chúng ta biết rằng chỉ cần sai số 1 phần triệu giây giữa đồng hồ vệ tinh là máy thu có thể dẫn đến định vị sai lệch hàng trăm mét, do đó cần phải có 1 vệ tinh thứ 4 để cải thiện tính chính xác cho vấn đề này .

Như vậy để xác định vị trí của mình trên mặt đất, máy thu GPS cần phải tính được khoảng cách tới 4 vệ tinh và vị trí chính xác của các vệ tinh trên quỹ đạo.

Đây chính là nguyên lý định vị điểm của hệ thống GPS được áp dụng ngày nay để tránh sự sai lệch lớn.


ssdf
vb
gh