Trang nhất

Việt Nam phát triển bộ thu hệ thống định vị Bắc Đẩu

Việt Nam phát triển bộ thu hệ thống định vị Bắc Đẩu

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội phát triển thành công bộ thu hoạt động với Hệ thống định vị Bắc Đẩu của Trung Quốc.

Thiết bị GPS kết nối dịch vụ trực tuyến

Thiết bị GPS kết nối dịch vụ trực tuyến

Thiết bị GPS kết nối dịch vụ trực tuyến

ssdf
vb
gh