Trang nhất

THIẾT BỊ DẪN ĐƯỜNG GPS TRÊN ÔTÔ TẠI VIỆT NAM

THIẾT BỊ DẪN ĐƯỜNG GPS TRÊN ÔTÔ TẠI VIỆT NAM

GPS (Global Positioning System) là hệ thống định vị toàn cầu có thể xác định tọa độ bất cứ vị trí nào trên Trái đất do Bộ Quốc phòng Mỹ thiết kế cho mục đích quân sự. Từ năm 1980, Chính phủ Mỹ cho phép sử dụng GPS vào các lĩnh vực dân sự, miễn phí với bất kể quốc tịch nào.

GPS - THIẾT BỊ ĐỊNH VI VỆ TINH LÀ GÌ ?

GPS - THIẾT BỊ ĐỊNH VI VỆ TINH LÀ GÌ ?

GPS (Global Positioning System) - Hệ thống định vị GPS toàn cầu - là hệ thống xác định vị trí dựa trên vị trí của các vệ tinh nhân tạo. Trong cùng một thời điểm, ở một vị trí trên mặt đất nếu xác định được khoảng cách đến ba vệ tinh (tối thiểu) thì sẽ tính được toạ độ của vị trí đó.

ssdf
vb
gh