Trang nhất

HỆ THỐNG ĐỊNH VỊ TOÀN CẦU GPS HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?

HỆ THỐNG ĐỊNH VỊ TOÀN CẦU GPS HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?

Các vệ tinh GPS bay vòng quanh Trái Đất hai lần trong một ngày theo một quỹ đạo rất chính xác và phát tín hiệu có thông tin xuống Trái Đất. Các máy định vị GPS nhận thông tin này và bằng các phép tính lượng giác tính được chính xác vị trí của người dùng.

ssdf
vb
gh